Sekretesspolicy

Denna Sekretesspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter som kan komma att samlas in genom att du besöka denna webbplats. Det gäller inte databehandling som sker på andra webbplatser.

Ägaren till denna webbplats (‘vi’, ‘oss’, ‘vår’) är:

Denna Sekretesspolicy är utformad för att informera kunder och besökare på denna webbplats (”du”) om hur deras personliga data samlas in, används, lagras eller på annat sätt behandlas när de surfar på denna webbplats.

Denna Sekretesspolicy trädde i kraft den 25 maj 2018.

Ändringar av Sekretesspolicy

Det är möjligt att denna Sekretesspolicy kan modifieras eller uppdateras i framtiden.

Å andra sidan, mindre ändringar kan inträffa när vi måste göra grammatiska korrigeringar eller språkliga ändringar, dessa kommer dock inte att ha någon påverkan på dina rättigheter och skyldigheter gällande behandling av dina personuppgifter.

Om väsentliga ändringar inträffar, kommer du att bli ordentligt meddelad i förväg, så att du har tid att granska ändringarna innan uppdateringarna verkställs.

Data vi behandlar

När du besöker vår webbplats behandlar (eller kan vi behandla) vissa av dina personuppgifter som vi samlar in via cookies eller liknande tekniker. Vi kan samla in två kategorier av personuppgifter:

 • Din elektroniska identifikations data och information om dina besök hos våra samarbetande webbplatser. Den elektroniska identitets datan inkluderar tid och datum för tillgång till vår webbplats, din IP adress och den webbläsare du använde för att få tillgång till vår webbplats, operativsystem du för närvarande använder, unika enhetsidentifierare och information om ditt mobila nätverk.
 • Information om dina interaktioner med de webbplatser vi samarbetar med – oavsett om du besöker, registrerar eller deltar i spelaktiviteter på någon av våra partners webbplatser. Denna information behandlas på en aggregerad nivå (tillsammans med liknande information som samlats in från andra användare), och den kan inte kopplas till din identitet.

För att hantera informationen ovan används cookies och liknande teknologi. För att veta mer om hur vi använder cookies, kan du läsa i vår Cookie Policy.

Varför vi behandlar dina uppgifter (Rättslig grund)

Det legitima intresset för att behandla dina personuppgifter ligger i att förbättra vår produkts effektivitet och vår tjänst i allmänhet. Vi använder den här typen av data för att mäta den aktuella effektiviteten för de reklamkampanjer som implementerats på vår webbplats. Genererad information som samlades in under ditt besök på vår webbplats används dessutom för att förbättra din övergripande användarupplevelse, för att utveckla och förbättra innehåll på vår webbplats, säkra och underhålla webbplatsens funktionalitet samt förebygga potentiella hot.

Vi behandlar IP-adressen för den enhet du använder för att möjliggöra kommunikation mellan din enhet och vår server, samt för att bestämma din ungefärliga geolokalisering som kan användas vidare för anpassning av tjänster (till exempel för att tillhandahålla lämpligt innehåll för ditt språk du väljer och spelrelaterat innehåll som är lagligt i ditt land). Vi använder också denna information för analytiska ändamål (till exempel för att beräkna hur många besökare från specifika länder/regioner som kommer till vår webbplats).

Behandlingen av information om webbläsaren och operativsystemet du använder är nödvändig för att säkerställa att våra tjänster regelbundet tillhandahåller dig. Vi kan också behöva denna typ av data för att lösa tekniska problem om de dyker upp.

Vi kan också behandla data om dina aktivteter som tas från våra partners webbplatser. Denna typ av information grupperas med annan liknande data för att hjälpa oss skapa statistik om användningen av våra tjänster. Detta är viktigt för det legitima syftet med att beräkna våra intäkter.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi ser regelbundet till att din data hålls uppdaterad och lagras säkert. För att uppnå detta tillämpar vi olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förlust, förändring, stöld, obehörigt avslöjande eller åtkomst, obehörig användning, potentiella dataöverträdelser och mot alla andra olagliga former av databehandling.

Baserat på affärsbehov och säkerhetskrav tillämpar vi begränsningar av åtkomstkontroll till dina personuppgifter. Tillgång till dina personuppgifter ges endast till utbildad personal med behörighet, vars kunskap och färdigheter är nödvändiga för att behandla de personuppgifter som vi samlar in på lämpligt sätt.

Dina rättigheter

 • Att dra tillbaka tidigare givet samtycke till databehandling
 • Att få åtkomst till dina personuppgifter som vi har eller behandlar
 • Att begära korrigering av personuppgifter som är felaktiga eller föråldrade
 • Att begära radering av dina personuppgifter som vi lagrar
 • Att invända mot vår användning och behandling av dina personuppgifter
 • Att begära begränsning av vår användning och behandling av dina personuppgifter
 • Att kräva överföring av dina personuppgifter
 • Att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet om du tror att dina rättigheter kränkts

För mer information om dessa rättigheter, eller om du vill skicka oss en begäran som gäller dina rättigheter, kan du kontakta oss på

Den registrerade och den registeransvarige

Behandling av personuppgifter som kan uppstå på denna webbplats handlar om dig och dina personuppgifter. Därför befinner du dig som registrerad i enlighet med EU: s lagstiftning om dataskydd, nämligen General Data Protection Regulation (“GDPR”). Som registrerad har du rätt att utöva rättigheter som garanteras av GDPR, vilket förklaras i avsnittet nedan.

Datakontrollant är en fysisk eller juridisk person som (antingen själv eller gemensamt eller i samband med andra personer) bestämmer syften för och sättet för vilken personlig information ska, eller ska behandlas. Syftet med denna Sekretesspolicy, eftersom vi fastställer syftet och mening av behandling av dina personuppgifter på denna webbplats, anser vi vara data kontrollant över dina personuppgifter. Att vara datakontrollant skapar en skyldighet att skydda din data med största försiktighet och i enlighet med relevanta lagar om dataskydd.

Tredjepartsmottagare som vi delar dina data med

Det är möjligt att dina data kan komma att delas med enheter som hjälper oss att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster (till exempel marknadsföring, reklam, analys, utveckling, säkerhet). Därför kan det vara nödvändigt att de behandlar dina personuppgifter för att utföra uppgifterna för vår räkning.Enligt GDPR, tredjepart som behandlar din information tar rollen som personuppgiftsbiträde. De är involverade i behandlingsaktiviteter enligt relevanta dataskyddsavtal som är skräddarsydda för att skydda din data. Vi tar alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att din data blir behandlad säkert och i enlighet med denna Sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter tar plats till en organisation eller land, såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina personuppgifter.

Det är också möjligt att vi kan komma att dela dina personuppgifter med offentliga myndigheter och brottsbekämpande organ om vi är skyldiga eller juridiskt skyldiga att göra det.

Dina uppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

När och om dina personuppgifter överförs utanför EES kommer vi att se till att alla lämpliga åtgärder vidtas för att tillhandahålla ett tillräckligt dataskydd eftersom tillämplig lag om dataskydd definierar den.

Det finns tre kategorier av tredjelandsmottagare som dina data kan överföras till:

 • Mottagare baserad i USA i enlighet med Privacy Shield Framework. Du kan läsa mer om detta ramverk här .
 • Mottagare baserat i ett land som anses ha tillräckligt med dataskydd, enligt Europeiska kommissionen. Här finns en lista över länder med ett tillräckligt dataskydd.
 • Mottagare baserat i ett land som inte ger tillräckligt med dataskydd, enligt Europeiska kommissionen. I denna situation kommer vi att ingå ett dataskyddsavtal med mottagaren, som kommer att innehålla standardavtalsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen. Detta skulle förpliktiga mottagaren att tillhandahålla en säkerhetsnivå och dataskydd som motsvarar den som krävs av GDPR.
18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller | Endast nya kunder | Kommersiellt innehåll